Hlasování a úprava vote systému

Upravujeme fungování vote systému. Původně vote systém povoloval hlasovat 1x za 24 hodin. Tohle pravidlo jsme upravili pro potřeby většiny hráčů, tak aby lépe zapadlo do jejich fungování. Nově je tedy fungování nastaveno takto:

Hlasování je jednou za den, start hlasování je vždy v 6:00 ráno.

Nově je tedy možné hlasovat třeba ve 23:00 a poté už v 6:00, kdy začne nový hlasovací den.

Moros a Aiden