Character Transfer

Character Transfer
Zde je možné provézt přesun charu z jednoho ACC na jinné
Accounty je nutné mít vytvořené v ACM případně se musí jednat o již existující account

Název accountu ze kterého bude char přenesen:
Jméno postavy:
Heslo:

Název accountu na který bude char přenesen:
Heslo: