Custom Shadow Item Remaing Time

Custom Shadow Item Remaing Time

Po vyplnění dotazu, se zobrazí aktuální zůstatek času u custom shadow itemů.
!!! Pozor, čas se aktualizuje až po sundání itemu, nebo odlogování !!!

Název accountu:
Jméno postavy:
Heslo: