Pravidla

Tento soupis pravidel je závazný pro každého hráče, vyjímku tvoří GM, které nepodléhá pravidlům, ale řídí se naším etickým kodexem, který máme všichni stanovený

Pravidla jsou jednoduchá

1) Každý hráč bez výjimky musí být plnoletý, registraci potvrzuje tento fakt. Všem osobám mladším 18ti let je zakázáno zde hrát.

2) Nebudete využívat scripty či programy třetích stran(hlapex, Phx, Walker) vyjímkou je zoom hack, nude patch, čeština a nebo memorium patch. Ostatní SW je bez povolení GM zakázaný. V případě porušení rozhoduje o trestu GM. Trestem může být ztráta postav, případně celého klanu.Žádné zkoušení a vyhledavaní bugů.

3) V chatu je zakázáno používat sprosté, nacisticke či rasistické urážky,propagovat jakoukoliv ideologie, která uráží a nebo omezuje skupinu lidí a nebo jedince, nebo je v rozporu se zákony ČR. Pokud se některá postava cítí být uražena chováním nějakého hráče, nechť přímo ona uplatní svoji připomínku u GM.
4) Nespamovat chat.

5) Neptat se jestli můžu být GM.

6) Nežebrat o Adeny či jiné předměty ve veřejném Chatu.

7) Je přísně zakázáno prodávat či kupovat od hračů prědměty za reálné peníze, pokud bude zjištěno, že k takovéto situaci došlo,nebo dochází, bude proveden okamžitý BAN bez upozornění a Wipe všech itemů.

8 ) Zakázáno útočit na všechna NPC, vyjímkou jsou NPC v olympijském stadionu.

9) Rozhodnutí GM jsou platná, je zakázáno veřejně je rozporovat, nebo je zesměšňovat, či popírat myšlený význam. Pokud nesouhlasíte se závěrem GM, je možné odvolat se s případem k head GM  Moros a to formou private message a nebo email.

10)  Je zákázáno zabíjení postav do lvl 20

11) Sdíleni acc je povoleno, ale nebereme zodpovědnost za jejich zneužití, a ani za itemy, které se tímto sdílením ztrácejí. Dále nepřebíráme riziko, za jednoduše prolomitelné heslo a další uživatelské chyby v zabezpečení. GM nevidí hesla hráčů a je tedy nutné s tím počítat a po GM hesla nevyžadovat. Změny a zapomenutá hesla děláme pouze pro ACC vytvořené přes ACC managera na základě emailu,který je poslán emailu zadaného při registraci. Pokud potřebujete ověřit vyplnění emailu, můžete u GM a případně požádat o jeho doplnění, či změnu.

12) Sdělování osobních informací je zakázáno.

13) GM neobnovuje ztracené nebo vyhozené předměty.

14) Multibox povolen

15) Bez povolení GM je zakázáno propagovat jiné herní L2 servery.

16) Každý charakter a nebo account nevyužívaný déle, jak 6 měsíců, je automaticky vymazán.

17) Je zakázáno vyhazovat věci na zem bez povolení GM.

18) Vlastnictví hradu je vázáno striktně na klan. Není povoleno, aby jedna osoba obývající nebo vlastnící více klanů, měla obsazeno více než jeden hrad.

Moros