Unibuffer

Co je Unibuffer?

Unibuffer je herní postava, která nese buffy classu které si určí hřác z daného výběru. Je ochuzena o healovací schopnosti, recharge a debuffy, krom těch, které vychazejí z jeho classu. Je to vždy Human Cleric anebo Hierophant.

Přes webové rozhraní lze spojit max. 6. slotů, pokud se bude unibuffer skládat z více classu je potřeba toto provézt přes GM ingame.

Prophet, Blade Dancer, Sword Singer, Elven Elder, Shilien Elder, Warcrayer, Overlord. Dále pak speciální možností buffů je Warlock, Elemental Summoner a Warsmith, kde dostaváte buffy od jejich buff summonů. Těchto 9 classů je možné namíchat do unibuffera, podle přání a každý class zabere jeden slot.

Nezbytná podmínka pro spojení classů do unibuffera je aby všechny classy měli LVL minimálně 78 a summonerské classy a maestro minimálně 76.

Spojení se pak provádí přes aplikaci v player zóně, Unibuffer creator

Summonerské classy, Trpaslík a Forgotten scrolly vždy učí jen GM ingame.

PRAVIDLA PRO UNIBUFFERA:

-Muze byt slozen z bufferu pocinaje 78 lvlem – s tim ze buffy na 79+ uz vas zpetne nenaucime.
-Forgotten skilly naucime, vymenou za Forgotten scroll a musite splnovat level na nauceni.
-Unibuffera je povoleno zabijet kdekoliv, kdykoliv
-Unibuffer se nesmí účastnit olympiády
-Unibuffer je vzdy CLERIC a je povoleno ho povyšovat pouze na Hierophanta
-každý unibuffer má automaticky status Nobless