Zabezpečení webu

Zavedli jsme na web ochranu, která zaručí, že vaše jména nebo hesla nebude
nikdo na síti odposlouchávat. Nově jsou všechny stránky k dispozici v šifrované verzi s HTTPS. Stránky, kde zadáváte hesla, jsou automaticky vyvolávány v chráněné verzi.

Vitality event

Ve městech je nově Vitality NPC Steve Shyagel, který rozdává vitality. Jednou za 5 hodin si může postava požádat o buff Bless of vitality, který obnovuje vitalitu postav.

Buff je na 2 hodiny.

Nový web

Spustili jsme nový web, na oslavu nového roku a nového poskytovatele. Spolu s webem vyhlašujeme soutěž o hledání chyb na webu. Kdokoliv, kdo najde chybu a nahlásí ji GM Moros, dostane malou odměnu. Děkujeme všem za postřehy

Změna poskytovatele

Ahoj, vzhledem k technickým problémům u původního poskytovatele řešení jsme se rozhodli na jeho změnu. Pokud vidíte tento příspěvek již jste na nového poskytovatele směrováni. Hra je již spuštěna. Funkce webu budou postupně zpřístupněny. Prozatím prosíme o trpělivost