Prohlášení o používání cookies

Co jsou cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Jak se dělí cookies

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:

  • Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.
  • Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:

  • Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.
  • Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

K čemu cookies používáme

Na našem webu používáme tyto cookies:

  • Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod.

Jaké cookies využíváme

Název cookie: moove_gdpr_popup
Popis cookie: Ukládá vaše rozhodnutí, zdali souhlasíte s používáním cookies
Platnost: 24 hodin
Vysvětlující link: https://wordpress.org/plugins/gdpr-cookie-compliance

Název cookie: wordpress_test_cookie
Popis cookie: WordPress vytváří tuto cookie při navigaci na přihlašovací stránku. Soubor cookie slouží k ověření, zda je váš webový prohlížeč nastaven tak, aby povolil nebo odmítl cookies.
Platnost: Po dobu platnosti sezení
Vysvětlující link: https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies

Název cookie: PHPSESSID
Popis cookie: Zaznamenává jednoduché zprávy vyplněné fo formulářů, tak aby je bylo možné zobrazit na jiné stránce.
Platnost:  Po dobu platnosti sezení
Vysvětlující link: https://stackoverflow.com/questions/50706900/why-does-my-wordpress-website-set-a-phpsessid-cookies

Jak lze upravit využívání cookies

Vymazání

Vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.

Blokování

První možností blokace cookies je jejich odmítnutí pomocí banneru na spodní straně obrazovky.

V případě že jste již jejich používání potvrdili, je toto možné změnit, pomocí ikonky ozubeného kolečka na levé straně obrazovky.

  • Tato blokace má však vliv pouze na používání těchto webových stránek, nikoliv však na žádné návazné služby (např. https://www.memorium.cz/vote/), kde jste vyzváni k odsouhlasení cookies samostatnou hláškou, před přechodem na danou službu.

Druhou možností, je blokace pomocí prohlížeče.

Prohlížeče umožňují umísťování cookies na Vás počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org